Sammenligningsmetoden

I sin bok «Verdisetting av fast eiendom», dedikerer Sølve Bærug et helt kapittel til sammenligningsmetoden. Siden bokens publisering i 2017, har den satt standarden som mange dyktige verdivurderere følger. De søker en objektiv og uavhengig vurdering av markedsverdi på eiendom. I et fungerende marked er denne metoden fremstående for å oppnå treffsikre vurderinger før en [...]