Siden er for tiden under utvikling. For sommeren 2023 vil den beste måten å kontakte oss på være via telefon på 45151414

Når er dere egentlig på jobb?

Det er variabelt når vi arbeider. Noen ansatte har barn og det hender vi får utilsiktet fravær som i alle andre foretak. Normalt sett arbeider vi fra klokken ca 08.00 om morran og utover dagen til ca 16.00. Vi er ofte på befaringer, eller på andre måter hindret fra å kunne svare på telefon. Dersom [...]

By |2023-09-25T16:20:03+00:00September 25th, 2023||0 Comments

Hva er det rimeligste jeg kan kjøpe en takstrapport for?

Vi leverer rapporter som koster fra ca 5500 kr til over 200.000 kr. Vår minstesats for ett oppdrag er to timers arbeidstid, samt kostnader tilknyttet reise, om reise er nødvendig. Typsike tjenester som faller inn under denne kategorien, (Minsteprisrapporter,) er tjenster som tar mindre tid enn to timer for våre eiendomskonsulenter. Typisk eksempel på en [...]

By |2023-08-04T11:26:33+00:00August 4th, 2023||0 Comments

Er vi eiendomspoliti?

Nei, vi er ikke eiendomspoliti. Vi har ingen offentlig myndighet. Myndighet tilknyttet eiendom er gjerne kommunen som bygget befinner seg i. Når dette er nevnt skjer det fra tid til annet at vi blir kontaktet av eiendomsbesittere som står midt i, eller som opplever konflikt med entreprenør, nabo eller lignende. Eller om en huseier ser [...]

By |2023-08-04T09:59:24+00:00August 4th, 2023||0 Comments

Hva er minstekravet i en tilstandsrapport?

Minstekravet i en tilstandsrapport er å finne i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Minstekravet er godt definert. Våre klienter er anbefalt å være oppmerksom alle de forhold som ikke inngår som del av minstekrav. Normale tilstandsrapporter i 2022 dekker kun minstekrav, dette til tross for at kjøper i mange tilfeller forventer mer informasjon om eiendom, [...]

By |2023-08-02T07:01:57+00:00August 2nd, 2023||0 Comments

Hva får kjøper av en tilstandsrapport?

Når våre klienter engasjerer oss for å lage tilstandsrapport oppretter vi et styringssystem for denne spesifikke og unike eiendom. Vi hjelper klient å dele alle opplysninger som er relavant for en tilstandsrapport med oss. Vi avtaler befaring og gjennomfører denne. Deretter skriver vi rapport som deles via epost. Dersom klient ønsker det vil vi også [...]

By |2023-08-02T06:57:59+00:00August 2nd, 2023||0 Comments

Hva er tomteverdi?

Tomteverdi kan være flere ting. I en normal verditakst, eller normal verdivurdering vil tomteverdien være verdi tilknyttet eiendom ut over eiendommens tekniske verdi. Altså verdien på alt annet tilknyttet en eiendom utover de saker som allerede er på eiendom. Vi har ofte fått spørsmål om akkurat denne. Tomteverdi i en normal verditakst er basert på [...]

By |2023-08-02T06:53:28+00:00August 2nd, 2023||0 Comments

Hva er teknisk verdi?

Teknisk verdi er en, ofte grovt vurdert, kostnad for gjennoppyggelse av eiendom. Som grunnlag for våre vurderinger av teknisk verdi brukes tall fra Norsk prisbok, og observasjoner på eiendommen. Vi legger alltid til grunn kostnad for oppbyggingen av eiendom som ny til vurdering- og lager ut fra dette en vurdering på teknisk fradrag. Dagens tekniske [...]

By |2023-08-02T06:45:22+00:00August 2nd, 2023||0 Comments

Hva er en basispris tilknyttet markedsverdi?

En basispris er en slags utgangsvurdering som kan legges til grunn for videre, og mer detajert vurdering av markedsverdi. En basispris i våre løsninger kan for eksempel være snittpriser i en kommune, i en gate, i et spesielt borettslag eller lignende. Vi identifiserer for eksempel alltid gjennomsnittlig markedsverdi pr. m2 på boliger innen ett spesifikt [...]

By |2023-08-02T06:41:32+00:00August 2nd, 2023||0 Comments

Hvordan vurderer dere markedsverdi på en leilighet?

Vi vurderer markedsverdi basert på historiske eventualiteter. Salg som faktisk er gjennomført. Vår normale metode for å vurdere markedsverdi er å se på sammenlignbare salg. Det er i slike saker viktig at man klarer å se hvilken type objekt som i dag vurderes, og deretter finner lignende eiendom som man kan legge til grunn for [...]

By |2023-08-02T06:38:04+00:00August 2nd, 2023|0 Comments
Go to Top