Vi leverer rapporter som koster fra ca 5500 kr til over 200.000 kr. Vår minstesats for ett oppdrag er to timers arbeidstid, samt kostnader tilknyttet reise, om reise er nødvendig. Typsike tjenester som faller inn under denne kategorien, (Minsteprisrapporter,) er tjenster som tar mindre tid enn to timer for våre eiendomskonsulenter. Typisk eksempel på en slik minsteprisrapport er blant annet enkel dokumenasjon av forhold, fuktmåling på kontruksjoner før disse kles med plater og så videre. Forhold som normalt krever et raskt oppmøte, og som er viktig å ha dokumentert av uavhengig og objektiv tredjepart, trenger ikke å koste mer.