Når våre klienter engasjerer oss for å lage tilstandsrapport oppretter vi et styringssystem for denne spesifikke og unike eiendom. Vi hjelper klient å dele alle opplysninger som er relavant for en tilstandsrapport med oss. Vi avtaler befaring og gjennomfører denne. Deretter skriver vi rapport som deles via epost. Dersom klient ønsker det vil vi også dele plantegninger som viser hvordan arealer i boligen er målt.

Vi har også en lang rekke med tilleggstjenester som kan leveres sammen med tilstandsrapport. Herunder informasjon om tomt, informasjon om annekser. Detaljerte tegninger som viser størrelser på alle rom og tykkelsen på alle vegger. Bilder tatt på befaring. Dronefoto av fasader og tak. Gjennomgang dokumentasjon og innsamling av dokumenter på en slik måte at de er lette å dele. Vi kan se på hvordan eiendom best kan forvaltes i fremtiden, og videre gå mer detaljert inn på spesielle forhold tilknyttet eiendom i egen skaderapport, reklamasjonsrapport eller lignende.