Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Svahketer vi har identifisert i mange andre tilfeller, hos konkurrenter er blant annet: Mangelfull kartlegging av eiendom – “Takstmannen glemmer å se en krypkjeller, eller takkonstruksjon nummer to i boligen”. Mangelfull kontroll, “Taksmannen glemmer å måle fallforhold på baderomsgulv.” Feil i plassering av hull for kontroll bak overflater. “Takstmannen velger å ta hull på et sted hvor skader normalt skjeldent vises.”. Taksmannen definerer feil referanse. “Taksmannen legger til grunn vurdering av etasjeskiller ut fra standard TEK17, enda bygget er oppført i 2010.”

Listen på mulige feil er mange. En god rapport er nesten uten feil. En god rapport sier noe om alle bygningsdeler som er i boligen. En god rapport legger til grunn korrekt referanse, og vurderer tekniske forhold med eiendom på en objektiv og uavhengig måte.