Prisen på en rapport kan variere ut fra hvilken type rapport som leveres. Tilstandsrapporter kostnadsberegnes ut fra forhold som krav til innhold, kvalitet på innhold. Men også ut fra din boligs kompleksitet. Enkelere boliger som leiliheter eller hytter er ofte rimeligere enn mer kompleks eiendom som større eneboliger med utleiedeler. Andre rapporter som skadevurderinger, reklamasjoner og lignende er ofte kostnadsberegnet ut fra medgått tid. Reise, utlegg i prosjekt og andre avgifter kan også spille rolle i forhold til eiendommens beliggenhet og valgt type rapport.