Integritet er en viktig verdi for hva vi arbeider med. Når vi snakker om integritet snakker vi om at vi arbeider som en selvstendig entitet. Vi lar oss ikke diktere, vi bestemmer selv hva vi vil skrive i rapporter, og hvordan vi velger å vurdere forskjellige forhold. Mandatet er ofte svært styrende, så for den kritiske leser vil det være hensiktmessig å følge med på det. Mandatet i en sak er ofte offentlig, og på ingen måte en hemmelighet.