Vi vurderer markedsverdi basert på historiske eventualiteter. Salg som faktisk er gjennomført. Vår normale metode for å vurdere markedsverdi er å se på sammenlignbare salg. Det er i slike saker viktig at man klarer å se hvilken type objekt som i dag vurderes, og deretter finner lignende eiendom som man kan legge til grunn for markedsvurdering. Grunnlaget for å vurdere graden av likhet er ofte basert på skjønn, men vi ser spesielt på forhold som : Type objekt. Beliggenhet i forhold til etasje. Utsikt. Beliggenhet i forhold til andre boliger i sammenligningsgrunnlag. Standard på boligen. Adkomst til eiendom, og adkomst internt i boligen. Planløsningen. Slitasjegrad i forhold til sammenlignbar eiendom. Ofte legges en basispris til grunn for vurderinger.