Siden er for tiden under utvikling. For sommeren 2023 vil den beste måten å kontakte oss på være via telefon på 45151414

Spørsmål og svar tilknyttet tilstandsrapporter, og kun denne typen rapport. Her ser vi på de forhold som våre klienter oftes lurer på i forhold til akkurat denne rapporten.

Hva er minstekravet i en tilstandsrapport?

Minstekravet i en tilstandsrapport er å finne i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Minstekravet er godt definert. Våre klienter er anbefalt å være oppmerksom alle de forhold som ikke inngår som del av minstekrav. Normale tilstandsrapporter i 2022 dekker kun minstekrav, dette til tross for at kjøper i mange tilfeller forventer mer informasjon om eiendom, [...]

By |2023-08-02T07:01:57+00:00August 2nd, 2023||0 Comments

Hva får kjøper av en tilstandsrapport?

Når våre klienter engasjerer oss for å lage tilstandsrapport oppretter vi et styringssystem for denne spesifikke og unike eiendom. Vi hjelper klient å dele alle opplysninger som er relavant for en tilstandsrapport med oss. Vi avtaler befaring og gjennomfører denne. Deretter skriver vi rapport som deles via epost. Dersom klient ønsker det vil vi også [...]

By |2023-08-02T06:57:59+00:00August 2nd, 2023||0 Comments

Hva er teknisk verdi?

Teknisk verdi er en, ofte grovt vurdert, kostnad for gjennoppyggelse av eiendom. Som grunnlag for våre vurderinger av teknisk verdi brukes tall fra Norsk prisbok, og observasjoner på eiendommen. Vi legger alltid til grunn kostnad for oppbyggingen av eiendom som ny til vurdering- og lager ut fra dette en vurdering på teknisk fradrag. Dagens tekniske [...]

By |2023-08-02T06:45:22+00:00August 2nd, 2023||0 Comments

Hva kjennetegner en god og en dårlig tilstandsrapport?

Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Svahketer vi har identifisert i mange andre tilfeller, hos konkurrenter er blant annet: Mangelfull kartlegging av eiendom - "Takstmannen glemmer å se en krypkjeller, eller takkonstruksjon nummer to i boligen". Mangelfull kontroll, "Taksmannen glemmer å måle fallforhold på baderomsgulv." Feil i plassering av hull for kontroll bak overflater. "Takstmannen [...]

By |2023-08-02T06:32:12+00:00August 2nd, 2023||0 Comments
Go to Top