Siden er for tiden under utvikling. For sommeren 2023 vil den beste måten å kontakte oss på være via telefon på 45151414

Informasjon som er tilknyttet verdisetting av privat eiendom. Herunder boliger, hytter, leiligheter og tomter.

Hva er tomteverdi?

Tomteverdi kan være flere ting. I en normal verditakst, eller normal verdivurdering vil tomteverdien være verdi tilknyttet eiendom ut over eiendommens tekniske verdi. Altså verdien på alt annet tilknyttet en eiendom utover de saker som allerede er på eiendom. Vi har ofte fått spørsmål om akkurat denne. Tomteverdi i en normal verditakst er basert på [...]

By |2023-08-02T06:53:28+00:00August 2nd, 2023||0 Comments

Hva er en basispris tilknyttet markedsverdi?

En basispris er en slags utgangsvurdering som kan legges til grunn for videre, og mer detajert vurdering av markedsverdi. En basispris i våre løsninger kan for eksempel være snittpriser i en kommune, i en gate, i et spesielt borettslag eller lignende. Vi identifiserer for eksempel alltid gjennomsnittlig markedsverdi pr. m2 på boliger innen ett spesifikt [...]

By |2023-08-02T06:41:32+00:00August 2nd, 2023||0 Comments
Go to Top