Siden er for tiden under utvikling. For sommeren 2023 vil den beste måten å kontakte oss på være via telefon på 45151414

Oppfølging nye huseiere.

I denne teksten vil vi forsøke å gjenoppta tråden i forhold til hva vi antakeligvis nylig har snakket om på telefon. Besvare spørsmålet på «om hvorfor vi skal brukes til å kontrollere nykjøpt brukt bolig.» Det er ingen krav til at kjøper skal kontrollere egen bolig etter kjøp, men vi anbefaler dette på generelt [...]

By |2024-01-19T09:43:07+00:00September 11th, 2023|Uncategorized|0 Comments

Sammenligningsmetoden

I sin bok «Verdisetting av fast eiendom», dedikerer Sølve Bærug et helt kapittel til sammenligningsmetoden. Siden bokens publisering i 2017, har den satt standarden som mange dyktige verdivurderere følger. De søker en objektiv og uavhengig vurdering av markedsverdi på eiendom. I et fungerende marked er denne metoden fremstående for å oppnå treffsikre vurderinger før en [...]

Go to Top